Η φιλοσοφία μας

Τρία πράγματα χρειάζονται για την εκπαίδευση : η φύση, η μάθηση και η άσκηση (Αριστοτέλης).

σήμα διάφανο

     Δεν μπορούμε να επέμβουμε στη φύση, αλλά μπορούμε να οδηγήσουμε στη μάθηση μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση της άσκησης. Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες, όλοι εμείς στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ετοιμάζουμε τους μαθητές μας να υλοποιήσουν τα όνειρά τους.

   Το φροντιστήριό μας  είναι άρτια οργανωμένο και στελεχωμένο από καθηγητές ικανούς, έμπειρους, υψηλής επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, απόλυτα εξειδικευμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο. Δουλεύουν οργανωμένα και συστηματικά, καλύπτουν τα κενά και προετοιμάζουν τους μαθητές  μεθοδικά για τους πιο υψηλούς τους στόχους.

     Η πληθώρα και η αρτιότητα των βοηθημάτων που το φροντιστήριο μας παρέχει στους μαθητές του, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται.

      Με σύγχρονες και ποικίλες εξεταστικές μεθόδους ελέγχεται η κατανόηση, η εμπέδωση και ο βαθμός αφομοίωσης της εξεταστέας ύλης καθώς και η γνωστική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Γι’ αυτόν τον σκοπό διενεργούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης, σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες των πανελλαδικών εξετάσεων.

     Παράλληλα, ειδική μέριμνα δίνεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών. Έτσι, σε όλη τη διάρκεια του έτους οι μαθητές μας βοηθούνται, τόσο από τους διδάσκοντες , όσο και από ειδικές ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνονται, όπου ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες αναλύουν τις προοπτικές των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις στην προσφορά και ζήτηση της αγοράς εργασίας. Ο κάθε μαθητής ενημερώνεται αναλυτικά για τις λεπτομέρειες του συστήματος των εξετάσεων από τους υπευθύνους σπουδών των φροντιστηρίων και συμπληρώνει μαζί τους το μηχανογραφικό του.

    Οι εκατοντάδες μαθητές μας που πέτυχαν στη σχολή και το τμήμα της επιλογής τους αποτελούν για μας την εγγύηση ότι η επιτυχία ξεκινάει από τη σωστή επιλογή φροντιστηρίου.

Φροντιστήριο Πυθαγόρας: Εμπειρία, Οργάνωση, Επιτυχίες