Πρόγραμμα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 1 ΑΡΧΑΙΑ 2 ΑΡΧΑΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 2 ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 1
ΓΛΩΣΣΑ 1  ΓΛΩΣΣΑ 1
  • Οι μαθητές του Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου κατά την διάρκεια της χρονιάς γράφουν δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
         Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15
  • Οι μαθητές του Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου κατά την διάρκεια της χρονιάς γράφουν δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 ΣΥΝΟΛΟ 7
  • Ο μαθητής στην Β΄ Λυκείου, διδάσκεται  μαθήματα προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου ανάλογα με τα μαθήματα που θα διαγωνισθεί στις πανελλήνιες εξετάσεις με σκοπό να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 ΑΡΧΑΙΑ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1

ΦΥΣΙΚΗ

1 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΑΟΘ

1

ΧΗΜΕΙΑ 1 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΑΕΕΠ

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1
  • Οι μαθητές του Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου κατά την διάρκεια της χρονιάς γράφουν δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ” ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
1Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 2Ο  ΕΠΙΣΤ.ΠΕΔΙΟ 3Ο  ΕΠΙΣΤ.ΠΕΔΙΟ 4Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 5Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

1

ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚ.

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚ.

1

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1

ΣΥΝΟΛΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚ. 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ΛΥΚ. 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ΛΥΚ. 1 ΜΑΘΗΜ. Γ΄ΛΥΚ.

Α.Ε.Π.Π.

1

1

Α.Ε.Π.Π 1
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚ. 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚ. 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚ.

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚ.

1

1

Α.Ο.Θ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 3
  • Ο μαθητής στην Β΄ Λυκείου, διδάσκεται μαθήματα προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου ανάλογα με τα μαθήματα που θα διαγωνισθεί στις πανελλήνιες εξετάσεις με σκοπό να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Οι μαθητές του Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου κατά την διάρκεια της χρονιάς γράφουν δίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2Ο  ΕΠΙΣΤ.ΠΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3Ο  ΕΠΙΣΤ.ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

4Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

5Ο  ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π

2

5

3

2

 

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ 12
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΥΣΙΚΗ 5 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.

2

5

4

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ 5 ΧΗΜΕΙΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ 13 Α.Ο.Θ 3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3 ΧΗΜΕΙΑ 4 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α.Ε.Π.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ. Π.

2

6

2

2

Α.Ε.Π.Π.

2

ΣΥΝΟΛΟ 13 ΣΥΝΟΛΟ 17 ΣΥΝΟΛΟ 13 ΣΥΝΟΛΟ 12 ΣΥΝΟΛΟ 13

 

  • Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να διαγωνισθεί στις πανελλήνιες εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα ώστε να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε δυο (2) επιστημονικά πεδία, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών που επιθυμεί.

 

1Ο & 3Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 1Ο & 4ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 2Ο & 3Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 2Ο & 4Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 5 ΦΥΣΙΚΗ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 4 ΧΗΜΕΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 19 ΣΥΝΟΛΟ 19

 

3Ο & 4Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 3Ο & 5Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ 4Ο & 5Ο ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 Α.Ο.Θ. 3 Α.Ο.Θ. 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2 Α.Ε.Π.Π. 2 Α.Ε.Π.Π. 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 15

 

  • Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου κατά την διάρκεια της χρονιάς γράφουν δίωρα και τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης.